Privacy Policy

Privacy Policy

Privacybeleid

We hechten veel belang aan uw privacy en zijn daarom transparant over welke gegevens we over u verzamelen. Alle gegevens die we verzamelen, slaan we op in een database die goed beveiligd wordt. Omdat wij alle gegevens verzamelen en verwerken binnen België, worden ze beschermd volgens de Europese privacy normen.

Wie zijn wij?

SARO tuinontwerp
Samyn Robin
Vlinderstraat 13
8750 Zwevezele

BE 0878 655 890
info@sarotuinontwerp.be

 Welke gegevens verzamelen we van u en waarom?

De gegevens die u als bezoeker achterlaat op onze website (naam, e-mail, telefoon,…). Anonieme gegevens die we verkrijgen door middel van cookies en via Google Analytics, deze zijn voor ons niet traceerbaar en geven ons geen toegang tot persoonlijke gegevens.

Statistieken

Wanneer u naar onze website surft, bewaren wij bepaalde gegevens van u in statistieken (Google Analytics). Die gegevens bestaan onder meer uit het browsertype, IP-adres, het besturingsprogramma dat u gebruikt en de domeinnaam van de website die u naar onze website gestuurd heeft. We gebruiken deze statistieken om het surfgedrag van onze bezoekers te analyseren en op basis daarvan onze website te optimaliseren voor onze gebruikers. De statistieken zijn volledig anoniem, dus u heeft niets te vrezen.

Contactinformatie

Als u op onze website het contactformulier invult, houden we de gegevens die u invult bij. We slaan uw voornaam, achternaam, telefoonnummer, e-mailadres, boodschap, IP-adres en het tijdstip van verzenden veilig op. Dit is nodig om op de correcte manier met u te kunnen communiceren.

Als u klant bij ons bent, slaan we ook uw contact- en facturatiegegevens op. Die gegevens zijn nodig om de samenwerking vlot te laten verlopen.

Met wie delen wij uw data?

Enkel SARO tuinontwerp gebruikt uw gegevens. Enkel vanaf wanneer er een contractuele verbintenis gemaakt word kunnen er gegevens, die noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van het contract, gedeeld worden met derden. Deze derde partij(en) zijn eveneens verplicht om aan de privacywetgeving te voldoen en moeten dit ook vooraf bevestigen aan SARO tuinontwerp.

Wat is de bewaartermijn van uw gegevens?

SARO tuinontwerp bewaart uw persoonsgegevens tot 3 jaar na het verzenden van een contactformulier. Bij een contractuele verbintenis voorziet de wetgever een verplichting van minimum 10 jaar.

Welke rechten heeft u?

Als gebruiker heeft u ook een aantal rechten die betrekking hebben op uw persoonsgegevens. Als u een van die rechten wil inroepen, dan kan u zich best rechtstreeks tot SARO tuinontwerp richten door een e-mail te sturen naar info@sarotuinontwerp.be

Wij doen ons best om uw aanvraag binnen 30 werkdagen te verwerken.

Recht op inzage en rechtzetting

U beschikt over het recht om alle persoonlijke gegevens die we van u verzamelen in te kijken. Eventueel onjuiste of onvolledige gegevens kan u laten wijzigen of verwijderen.

Recht om te worden vergeten

Een bezoeker heeft altijd het recht om zijn gegevens te laten verwijderen uit onze databases voor zover dit niet in strijd is met andere wettelijke verplichtingen.

Recht om klacht in te dienen

Indien u van mening bent dat wij uw gegevens onrechtmatig verwerkt hebben, heeft u het recht een klacht in te dienen bij de Privacycommissie.

Recht om toestemming in te trekken

Elke gebruiker of bezoeker waarvan er persoonsgegevens verzameld worden, heeft het recht om zich te verzetten tegen de verwerking van die gegevens.

Recht op beperking van de verwerking

U beschikt over het recht om de verwerking van uw persoonsgegevens (tijdelijk) stop te zetten.

Wijzigbaarheid

SARO tuinontwerp heeft het recht om deze privacyverklaring te veranderen indien dat nodig zou zijn. De privacy policy werd het laatst gewijzigd op 29/04/2018.

Datalekken

Onder de GDPR dient SARO tuinontwerp elk probleem dat zich voordoet met de beveiliging van gegevens van natuurlijke personen binnen de 72 uur te melden aan alle betrokkenen. Vervolgens stellen wij dan ook alles in het werk om deze problemen zo snel mogelijk op te lossen en werken we ons beveiligingsbeleid bij om gelijkaardige problemen in de toekomst te vermijden.

Bedrijfsgegevens vallen niet onder de GDPR. Omdat verlies, beschadiging, of diefstal van deze gegevens de werking van ons bedrijf kan schaden, zullen wij ook dit communiceren met onze klanten als dat relevant is.